Informatie

archief 

Bronnen

Eventueel genoemde bronnen kunnen tegenstrijdige gegevens bevatten. In dat geval is de meest waarschijnlijke gekozen als gegeven in deze stamboom.

Het meeste van de gepresenteerde informatie is op internet gevonden of verkregen via correspondentie met familieleden of andere stamboom liefhebbers. Er is dus vaak niet zelf aan bronnen onderzoek gedaan.

Toch acht ik de gegevens over het algemeen betrouwbaar, met uitzondering van het stamboom deel vóór 1700, hier is niet alles bewezen.

Hoe zorgvuldig ook te werk gegaan, toch houd het overnemen van gegevens van anderen het gevaar in dat een foutief gegeven ook overgenomen wordt. Dit kan resulteren in een 'Stamboomvirus'.

virus 

Stamboomvirus

Een 'Stamboomvirus' is een fout familiegegeven, dat eenmaal gedrukt of op internet verschenen, kritiekloos door derden wordt overgenomen, vervolgens in de ene na de andere stamboom opduikt en een heel eigen leven gaat lijden.
Eenmaal op de wereld gezet is het bijna niet meer uit te roeien.

(naar B. van Dooren. Overgenomen uit het maandblad GensNostra nr.10 d.d. oktober 2001, blz.471)

Privacy

De gegevens van personen (vermoedelijk) nog levende personen zijn grotendeels afgeschermd. U ziet dan geen voornaam, maar alleen de tekst “(Vertrouwelijk)”.
Als u hierin een fout ontdekt is dat erg vervelend. Als u die fout aan ons doorgeeft corrigeren we die zo sel mogelijk.

Naar aanleiding van berichten over handel in stamboom gegevens (zie knipsel PDF):
Alle gegevens staan op
mijn beveiligde privé computer en deze website met een selectie van die gegevens draait op een Nederlandse server en dus niet op de server van een internationaal commercieel bedrijf.
 

Nieuw: de AVG (privacywet)

Vanaf 25-05-2018 is er een nieuwe Europese wetgeving van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is van toepassing op levende personen, en niet op overleden personen. Voor deze website veranderde er in wezen niets, we voldeden er al aan.

Meer informate over de AVG vind u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Als u meent dat deze website (geheel of op enkele punten) toch niet voldoet aan deze wetgeving, dan vernemen wij dat graag van u.