koffiehuis
Stamboom - Bronnen
Hoofd Menu

over gebruikte en bronnen en Stamboomvirus

Welkom
Stamboom
Diversen
Links

Eventueel genoemde bronnen kunnen tegenstrijdige gegevens bevatten. In dat geval is de meest waarschijnlijke gekozen als gegeven in deze stamboom.

Het meeste van de gepresenteerde informatie is op internet gevonden of verkregen via correspondentie met andere stamboom liefhebbers. Er is dus vaak niet zelf aan bronnen onderzoek gedaan.

Toch acht ik de gegevens over het algemeen betrouwbaar, met uitzondering van het stamboomdeel vóór 1700, hier is niet alles bewezen.
 

Hoe zorgvuldig ook te werk gegaan, toch houd het overnemen van gegevens van anderen het gevaar in dat een foutief gegeven ook overgenomen wordt. Dit kan resulteren in een 'Stamboomvirus'.

Een 'Stamboomvirus' is een fout familiegegeven, dat eenmaal gedrukt of op internet verschenen, kritiekloos door derden wordt overgenomen, vervolgens in de ene na de andere stamboom opduikt en een heel eigen leven gaat lijden.
Eenmaal op de wereld gezet is het bijna niet meer uit te roeien.
(naar B. van Dooren. Overgenomen uit het maandblad GensNostra nr.10 d.d. oktober 2001, blz.471)

.