placeholderNaamsveranderingen

De namen Busink, Buesink en Buzink hebben de zelfde oorsprong. Door analfabetisme in het verleden en het ontbreken van een burgerlijke stand (voor ca.1812) werden namen soms mondeling overgedragen en anders genoteerd.
Hiernaast een
vereenvoudigd schema.