Familiewapen0Familiewapen

Dat is meestal een van de eerste zaken waar een leek naar vraagt. Daarom mag dat ook hier niet ontbreken.
Voor zover ons bekend zijn er 2 familiewapen geregistreerd in de familie.

- op naam van Buesink

- op naam van Drubers, afstammeling van Buesink